Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Personuppgiftspolicy


Sekretess och Personuppgiftspolicy & Cookies

0. Om denna policy
Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur dessa data eventuellt används. All informationssamling vi gör sker i enlighet med EU:s personuppgiftsdirektiv, även kallad GDPR.


1. Samling av information
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.


1.1 Information som du uppger
Du behöver inget konto för att kunna använda våra tjänster eller köpa våra produkter, men när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller köper våra produkter via vår hemsida ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress, födelsedatum eller eventuellt organisationsnummer.


1.2 Information vi får när du använder våra tjänster
Vi kan få automatiskt genererad information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper. Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det innebär att information om hur våra kunder använder våra tjänster sparas på Googles servrar.


1.2.1 Enhetsinformation
Vi får information om den specifika enheten som du använder, dess maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk.


1.2.2 Logginformation
När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor
 • IP-adress
 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress
 • Cookies som kan identifiera din webbläsare


1.2.3 Platsinformation
När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig geografiskt. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.


1.2.4 Lokal lagring
Vi kan samla in och spara information lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.


1.2.5 Cookies och liknande tekniker
Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Du kan styra vilken typ av cookies kan sparas på din enhet i din enhets inställningar.


2. Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Jezebel.se och våra tjänsters användare.

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du skriver en recension.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på vår hemsida. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.


3. Öppenhet och valmöjlighet
Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer. Detta gäller dock inte på Facebook där webbsidans egna regler för sekretess gäller.
 • Begära ut information om dina sparade personuppgifter
 • Stänga av möjligheten för oss att spara cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren
 • Radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att vår hemsida fungerar snabbare om du inte raderar cookies.


4. Information som du delar med oss
I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra egna tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.


5. Åtkomst och uppdatering av personuppgifter
Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga kan vi på begäran uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du ber oss att ta bort information om dig, kan det ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från de aktiva servrarna. Informationen kan finnas kvar i säkerhetskopiorna som gjorts på vårt system.


6. Informationsdelning
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Jezebel.se eller dess partners förutom om juridiska instanser såsom polisen eller skatteverket skulle begära ut dem. Även då kräver vi en förklaring till att dessa uppgifter begärs ut och gör en individuell bedömning vid varje tillfälle.


6.1 Ditt samtycke
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Jezebel.se eller dess partners om du inte tillåtit oss att göra det. Vi måste enligt EU-direktiv ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.


6.2 Extern behandling av data
Vi kan komma att vidarebefordra personuppgifter till betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.


6.3 Juridiska aspekter
Vi kan komma att dela personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Jezebel.se om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäran från myndigheter, garantera att gällande användarvillkor följs inklusive utredning av eventuella brott mot dem, upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller skydda oss mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om Jezebel.se skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.


7. Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda vårt varumärke och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. Vi arbetar aktivt bl.a med följande:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.


8. Förändringar i denna policy
Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då. Alla eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du läser denna policy varje gång du använder våra tjänster. Om någon av ändringarna är av mer avgörande eller mer betydande art, kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande exempelvis via e-post.